Initiatiefgroep Francasa

Hoop op een nieuw bestaan voor drugsverslaafden

 

Wie zijn wij?  

Wij zijn een kleine groep ouders van drugsverslaafden die het bestaan hebben ontdekt van twee - van oorsprong Italiaanse - Rooms-katholieke woon- en werkgemeeschappen waar drugsverslaafden, ook uit Nederland, kunnen worden opgenomen. 

Deze beide gemeenschappen hebben een voor Nederlandse begrippen zeer hoog slagingspercentage, nl. om en nabij de 80%. Dat bewijst dus dat het wel degelijk mogelijk is om helemaal van een ernstige drugsverslaving af te komen.

Ontstaan van de Initiatiefgroep "Francasa"  

Op 18 november 1999 organiseerden twee vrouwen, allebei moeder van een drugsverslaafde, in Heemskerk een voorlichtingsavond over de "ComunitÓ Cenacolo", een zeer succesvolleItaliaanse Rooms-katholieke organisatie waar drugsverslaafden een nieuw, drugsvrij leven kunnen opbouwen. De avond  werd bezocht door een veertigtal drugsgebruikers, familie van drugsgebruikers en andere betrokkenen uit het hele land. De "ComunitÓ Cenacolo" was tot dan toe in Nederland slechts bekend bij een enkeling.

De behoefte aan meer en betere ontwenningsmogelijkheden bleek nijpend onder de bezoekers. Een klein aantal van hen besloot, samen met de  initiatiefneemsters van de avond, meer informatie in te winnen over dit buitenlandse 'afkickcentrum'  en die informatie bekend te maken aan zoveel mogelijk drugsverslaafden en aan hun familie. 

Het drugspastoraat in Amsterdam bood zijn steun aan en wist te bewerkstelligen dat de kleine groep werd ontvangen door de bisschop van Rotterdam, die zich zeer betrokken toonde en zijn steun toezegde.

Zo konden wij op 7 april 2000 de Initiatiefgroep "Francasa" oprichten.

Sinds de oprichting zijn wij bezig een structurele samenwerking op te bouwen met twee Italiaanse gemeenschappen: de ComunitÓ Cenacolo en de inmiddels door een van de ouders ontdekte en ook uiterst succesvolle ComunitÓ Papa Giovanni XXIII, beide op rooms-katholieke grondslag. Belangrijke factoren voor het succes van deze communiteiten zijn o.a. een liefdevolle omgeving, de spiritualiteit en sociale omhulling vanuit de rooms-katholieke geloofsbeleving, een lange afkickperiode (twee tot drie jaar, in ieder geval zo lang als nodig is) en een intensieve voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Beide instellingen hebben ook vestigingen buiten ItaliŰ.

 

 

     

 

Start Cenacolo Ontstaan: Nel's Verhaal Papa Giovanni XXIII Afgekickt: Jan's verhaal Verhalen van ouders Doelstelling Francasa Stand-van-zaken Overig Contact Links